Co to jest coaching

Coaching (czytaj: kouczing) jest prostą i efektywną metodą rozwoju osobistego. Jest to współpraca pomiędzy coachem a konkretną osobą lub firmą (organizacją), prowadząca do osiągnięcia rezultatów zarówno w biznesie, jak i życiu osobistym ? przy jednoczesnej realizacji wyznaczonych celów. Dodam, że coaching jest efektywną metodą TYLKO wtedy, gdy jest prowadzony przez profesjonalistę.

O kryteriach wyboru coacha piszę w rozdziale XVII poradnika coachingu Przyciągnij Sukcesy z Pasją.

Każdy proces coachingu ma swój cel. Ty i coach zawieracie porozumienie.

Najczęściej spotykane cele coachingu to:
? Poszerzenie twojej świadomości jako osoby coachowanej. Coachowany (czytaj: kouczowany) to osoba, która podlega procesowi coachingu, prowadzonego przez coacha.
? Przejęcie odpowiedzialności za twoje życie i decyzje.
? Twój rozwój osobisty.
? Twój rozwój zawodowy.
? Realizacja wyznaczonych celów w procesie coachingu przez ciebie jako osobę coachowaną. Cele dotyczą sfery życia osobistego, zawodowego, biznesu, budowania relacji w życiu osobistym, zawodowym, biznesowym, jak i w zespołach (organizacjach, firmach).

Jakie są twoje cele w procesie coachingu?

Możesz wybrać i zaznaczyć z listy poniżej. Wśród bardzo wielu osób coachowanych przeze mnie najczęściej spotykanymi celami w procesie coachingu (kolejność jest przypadkowa) są:
? Uzyskanie nowej satysfakcjonującej pracy, gdy pozostaje się od jakiegoś czasu bez zatrudnienia.
? Poprawienie relacji z ludźmi zarówno w środowisku osobistym, rodzinnym, jak i zawodowym, biznesowym, o czym w szczegółach piszę w książce Przyciągnij Miłość coaching relacji ? www.przyciagnijmilosc.pl
? Rozwój własnej firmy i wykonywanie zawodu/zajęcia zarobkowego z pasją.
? Założenie własnego biznesu lub firmy.
? Stanie się cenionym ekspertem w swojej branży.
? Odkrycie celu życiowego.
? Sformułowanie skutecznie celu zawodowego i odkrycie własnych pragnień, marzeń, celów. Fantastyczną pomocą jest publikacja z CD ?Sięgnij Gwiazd? zawierająca praktyczne ćwiczenia wizualizacji w zgodzie z prawem przyciągania (więcej na temat tego prawa przeczytasz w rozdziale IV).
? Zbudowanie lepszej relacji z samym sobą, większa akceptacja siebie, świadomość swoich potrzeb, wartości i priorytetów.
? Zmiana pracy i wybór nowej ścieżki kariery.
? Zdanie egzaminów, napisanie doktoratu.
? Realizacja własnego hobby.
? Bogactwo materialne.
? Przyciągnięcie nowych klientów i doskonalenie umiejętności marketingowych, sprzedażowych.
? Doskonalenie umiejętności menedżerskich i zarządzania ludźmi.
? Uwolnienie blokad i ograniczeń ku większej harmonii w relacjach międzyludzkich oraz realizacji celów w różnych dziedzinach życia.
Wspaniałą pomocą o cudownej energii jest CD ?Medytacja Kolorami?.
? Równowaga między życiem zawodowym i osobistym.
? Poprawienie stanu zdrowia i kondycji fizycznej, wellness, w tym utrata zbędnych kilogramów.
? Znalezienie partnera życiowego lub poprawienie relacji z aktualnym partnerem, wzmocnienie własnego potencjału i poczucia własnej wartości. Wspaniale, krok po kroku, jest ten system wyjaśniany na unikalnych szkoleniach: ?Przyciągnij Miłość System ? sekret relacji? AGNIESZKA PRZYBYSZ http://przyciagnijmilosc.pl/szkolenia
? Równowaga emocjonalna.
? Rozwinięcie aspektu kobiecości lub męskości w tobie.
? Integracja aspektu mentalnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego, byś czuł się jak ?kompletna osoba?.
? Umiejętność zarządzania sobą i czasem.
? Umiejętność zarządzania stresem ? szkolenie ?Sukces w zarządzaniu sobą i karierą?.
Więcej znajdziesz w www.CoachingInstitute.PL ? 7 sesji coachingu online Gratis

Relacja między tobą a coachem umożliwia aktywację twojego pełniejszego potencjału, uwolnienie się od starych wzorców myślenia (w tym strachu, wątpliwości), przekonań, które są przeszkodą w życiu pełnią życia i osiąganiu celów osobistych i zawodowych.
Jak wygląda współpraca z profesjonalnym coachem
Podróż z coachem trwa od 3 do 6 miesięcy, czasem może trwać nawet dłużej, zależy to od indywidualnych potrzeb osoby coachowanej i liczby celów krótko- i długoterminowych, które chcesz osiągnąć.
Z regóły są to sesje ? rozmowy coachingowe trwające od 45 do 60 minut, średnio 2?4 sesje w miesiącu. Sesje mogą też być krótsze.
Coaching może być prowadzony podczas spotkań osobistych, tzw. rozmów coachingowych, przez telefon lub w formie coachingu grupowego w trakcie szkoleń i warsztatów coachingowych stacjonarnych lub telefonicznych.
Profesjonalny coaching prowadzony osobiście ma taką samą skuteczność i wartość jak coaching telefoniczny.

Rodzaje coachingu
Co to jest coaching grupowy?
Coaching grupowy polega na pracy coacha z grupą kilku?kilkunastu osób nad tym samym wyzwaniem. Ten rodzaj coachingu jest stosowany w pracy z grupą ludzi o podobnych potrzebach, np. napięte relacje w środowisku pracy, komunikacja, kreatywność i innowacyjność, rozwiązywanie problemów, łagodzenie konfliktów interesów.
Coaching grupowy może być stosowany w ramach jednej firmy, organizacji lub jako zajęcia o charakterze otwartym, podczas których tematem wspólnym może być np. zmiana kariery, pracy lub rozwinięcia własnego biznesu lub relacji z partnerem życiowym, przyciąganie miłości oraz inne wspólne dla uczestników tematy, jak na przykład poprawienie relacji w środowisku pracy. Przykładem są warsztaty coachingowe/ szkolenia dla firm lub warsztaty/szkolenia otwarte dla osób indywidualnych, np. Przyciągnij Miłość System lub System Przyciągnij Sukcesy z Pasją.

Co to jest coaching zespołowy?

Coaching zespołowy w ramach zespołu jednej organizacji czy firmy.
Coaching zespołowy (z ang. team lub leadership coaching) polega na pracy coacha z liderem i jego zespołem przy jednoczesnym wykorzystaniu doświadczenia coacha i aktywnym udziale członków zespołu w pracy nad konkretnym celem zespołowym, np.: poprawa efektywności zespołu, komunikacji w zespole, osiąganie lepszych rezultatów, podniesienie konkretnych umiejętności członków zespołu, poprawienie sposobu kierowania zespołem przez lidera, z włączeniem jego indywidualnego coachingu, np. nabycie umiejętności coachingowych jako lider.

Coaching indywidualny:

? osobisty (z ang. life lub personal coaching),
? relacji (z ang. relationship coaching),
? kariery (z ang. career coaching),
? biznesowy (z ang. business coaching),
? menedżerski (z ang. executive coaching),
? korporacyjny (z ang. corporate coaching),
? i inne, w zależności od problemu ? wyzwania, którego dotyczy, i grupy docelowej, do której jest skierowany.

Co to jest coaching osobisty?
Coaching osobisty polega na współpracy z coachem w kierunku realizacji celu osobistego, np.: wzmocnienie poczucia wartości, odkrycie celu życiowego, większa akceptacja siebie, świadomość swoich potrzeb, wartości, priorytetów, równowaga między życiem osobistym a zawodowym itd.

Co to jest coaching relacji?
Coaching relacji (coaching budowania relacji międzyludzkich) polega na współpracy z coachem w kierunku budowania harmonijnych relacji i harmonijnej komunikacji z ludźmi zarówno w środowisku osobistym (partner, rodzina, dzieci, przyjaciele, znajomi), jak i zawodowym (szefowie, współpracownicy, pracownicy, partnerzy biznesowi, klienci, koledzy i koleżanki z pracy), przy jednoczesnym wzajemnym poszanowaniu wartości i priorytetów. Przykładowe efekty znajdziesz w Przyciągnij Miłość – coaching relacji.

Co to jest coaching kariery?
Coaching kariery polega na współpracy z coachem w kierunku realizacji/osiągnięcia celu zawodowego, np. nowej, bardziej satysfakcjonującej, lepiej płatnej pracy, uzyskania awansu, zmiany zakresu obowiązków, zmiany kariery itd. Często jest łączony z coachingiem osobistym dla dobra osoby coachowanej. Przykładowe efekty znajdziesz w rozdziałach III i VI.

Co to jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy polega na współpracy z coachem w kierunku realizacji celów biznesowych firmy, wyznaczonych przez ciebie jako właściciela biznesu z pomocą profesjonalnego coacha. Skuteczne jest połączenie coachingu biznesowego z twoim coachingiem osobistym, gdyż ma to bezpośrednie przełożenie na wyniki, kierunek i dynamikę rozwoju twojej firmy/biznesu. Przykładowe efekty znajdziesz w rozdziale VIII Przyciągnij Sukcesy z Pasją ? coaching biznesowy.
Jakie działania podejmiesz w kierunku realizacji twoich celów, które wybrałeś z listy powyżej?

Różnice między zawodem coacha a zawodem trenera znajdziesz w książce PRZYCIĄGNIJ SUKCESY Z PASJĄ

Czasem powstaje mały chaos w twoim umyśle, gdy trudno odróżnić ci, kim jest trener, a kim jest coach. Tym bardziej, że z angielskiego w dosłownym tłumaczeniu coach znaczy trener. Często niektóre osoby, szczególnie jeśli nie miały nigdy w życiu do czynienia z coachem i nie uczestniczyły w coachingu, mylą te pojęcia, co jest naturalne, lub myślą, że zawód ?trener? równa się zawód ?coach?. Nadszedł czas, by zdefiniować różnice.
Zadano mi też nie tak dawno pytanie: dlaczego używamy angielskiego słownictwa ? ?coach?, przecież angielskie nie znaczy lepsze? Odpowiedziałam, że jest to kwestia indywidualnych przekonań i skojarzeń związanych z tym słowem i w ogóle z używaniem terminologii anglojęzycznej w mowie potocznej. Słowo ?coach? i ten zawód wywodzą się z amerykańskiej kultury ze świata sportu i przeniosły się na sferę rozwoju ? samodoskonalenia ? w połowie lat dziewięćdziesiątych w USA.

Zawód trenera, czyli z ang. coach, funkcjonował początkowo w sporcie. Dla porównania bardzo popularny jest coach drużyny piłkarskiej, który motywuje drużynę i prowadzi ją do zwycięstwa. Nowy zawód ?coach? zagościł w Polsce po 2000 roku, a zaczął się rozwijać bardziej intensywnie od 2005 roku, i gdybyśmy słowo ?coach? przetłumaczyli wprost, znaczyłoby: trener, natomiast jeśli chodzi o funkcję ? rolę coacha, a trenera, oba zawody różnią się zasadniczo. Trener przede wszystkim przekazuje wiedzę, szkoli i daje wskazówki, rady i czasem modeluje zachowania. Natomiast rolą coacha sensu stricte jest odkrycie potencjału w człowieku, między innymi poprzez zadawanie pytań, pomoc tobie w znalezieniu twoich własnych odpowiedzi i rozwiązań, słuchanie, a nie dawanie rad, poleceń. Czasem zdarza się, że coach pełni obie role, ale najlepiej jest, jeśli informuje o tym ciebie i pyta, czy życzysz sobie tego, oraz mówi w jakiej roli występuje w danej chwili. Sformułowanie ?trener? też jest używane w sporcie w znaczeniu trenera drużyn sportowych, a to nie to samo co zawód ?coach? w rozwoju osobistym i zawodowym, przyjęty w Polsce i nomenklaturze światowej. Dlatego przyjęta nazwa zawodu ?coach? NIE równa się ?trener?. Czasem też proponuję nazwę kouch lub kouczing dla tych, którzy nie znają angielskiego.

Czym jest mentoring?
Mentoring jest nazywany prowadzeniem w oparciu o własne doświadczenia lub dzieleniem się doświadczeniami w specyficznych dziedzinach zawodowych (np.: rozwoju kariery, realizacji celów zawodowych, biznesowych, wiedzy specjalistycznej, rozwoju biznesu
coacha/trenera/konsultanta/psychologa/terapeuty itp.) lub osobistych (rozwój osobisty, relacje z ludźmi, rozwój duchowy itp.). Jest relacją partnerską, taką jaka tworzy się między mistrzem a uczniem, który doskonali swoje umiejętności w określonej dziedzinie i odkrywa swój potencjał.

Kim jest mentor?
Mentor jest doświadczonym mistrzem w dziedzinie, w której się specjalizuje i odnosi sukcesy.
W swojej pracy łączę skutecznie obie role: mentora i profesjonalnego coacha.
To daje znakomite rezultaty wg opinii uczestników warsztatów i szkoleń ? coachingu grupowego i indywidualnego ze mną ? wiele stron referencji znajdziesz w portalu www.CoachingInstitute.biz i na początku książki Przyciągnij Sukcesy z Pasją.

Coaching a inne formy wsparcia ? różnice:
Czym coaching różni się od innych profesji i zawodów?
Słownictwo wykorzystane w tekście poniżej:
? Coaching ? (czytaj kouczing, z ang. coaching)
? Coachowany (czytaj kouczowany) ? osoba, która podlega procesowi coachingu prowadzonego przez coacha.
? Relacja coachingowa ? profesjonalna relacja tworzona pomiędzy coachem a osobą coachowaną, czyli tobą.

Coaching a terapia
Coaching jako profesja wspiera osobisty i zawodowy rozwój osoby coachowanej, oparty na indywidualnej decyzji zmiany, by osiągnąć zamierzony rezultat. Rezultaty te są związane z osobistym i zawodowym celem.

Coaching jest skoncentrowany na tym, co się dzieje teraz w twoim życiu i na przyszłości. Klasyczna terapia z kolei zajmuje się leczeniem bólu, dysfunkcji i konfliktu w osobie lub w relacjach pomiędzy jedną lub większą liczbą osób. Koncentruje się głównie na rozwiązaniu trudności wynikających z przeszłości, które mają wpływ na stan emocjonalny w danej chwili, poprawieniu ogólnego psychologicznego funkcjonowania, radzenia sobie z sytuacjami w pracy i aktualnym życiu w bardziej zdrowy emocjonalnie sposób. Wynikiem terapii często jest poprawienie stanu emocji i uczuć z przeszłości. Podczas gdy pozytywne uczucia i emocje mogą być naturalnym efektem coachingu, głównym celem jest osiągnięcie sprecyzowanych celów w życiu zawodowym lub osobistym osoby coachowanej. W relacji coachingowej nacisk jest położony na działanie, odpowiedzialność i postępy w kierunku realizacji
celu w bliskiej lub dalszej przyszłości.

Coaching a konsulting
Konsulting (z ang. consulting) ? konsultanci zazwyczaj są zatrudniani przez osoby indywidualne lub organizacje w celu wydania specjalistycznej ekspertyzy. Podczas gdy konsulting jest bardzo szerokim pojęciem, istnieje przypuszczenie, że konsultant głównie diagnozuje problem, zaleca rozwiązania i czasem wprowadza rozwiązania. Założeniem ogólnym coachingu jest to, że osoby indywidualne lub zespoły są w stanie wygenerować własne rozwiązania z pomocą coacha, który zapewnia wsparcie i bardziej odkrywcze podejście.

Coaching a mentoring

Mentoring jest nazywany prowadzeniem w oparciu o własne doświadczenia lub dzieleniem się doświadczeniami w specyficznych
dziedzinach zawodowych, np. rozwoju kariery. Czasem może być mylony z coachingiem. Chociaż niektórzy coachowie dostarczają
mentoring jako część coachingu, np. mentor ? coaching dla nowych coachów/trenerów itd. lub osób indywidualnych w biznesie i życiu osobistym.

Coaching a trening

Różnice między zawodem ?coach? a ?trener? znajdziesz w rozdziele I Trening ? programy szkoleniowe bazują na uzyskaniu określonych celów szkoleniowych ustalonych przez trenera lub instruktora. Natomiast cele ustalone w trakcie procesu coachingu są sprecyzowane przez osobę coachowaną lub przez zespół. Trening, szkolenie zakładają z góry przyjętą ścieżkę nauki w zgodzie z planem szkolenia. Coaching natomiast jest mniej linearny, bez z góry ustalonego planu zajęć.
Kryteria wyboru coacha znajdziesz w rozdziale XVII.

Fragmenty artykułu pochodzą
z PRZYCIĄGNIJ SUKCESY Z PASJĄ Twoja droga
do sukcesu wspaniała kariera, biznes z pasją, wolność finansowa, radość życia
? coaching kariery i biznesowy

Czytaj więcej nt coachingu biznesowego >>>

Czytaj więcej nt. coachingu kariery, zawodowego >>>

czytaj więcej opinie: coaching z Agnieszką Przybysz

Masz PYTANIE, jak pomogę Tobie w Twojej sytuacji, napisz do mnie najlepiej Mail >> lub przez Messenger >>>

wyślij aplikację: coaching z Agnieszką Przybysz
Copyright Agnieszka Przybysz Coaching Institute Wszelkie prawa zastrzeżone.

Cytowanie możliwe wraz z podaniem źródła aktywnego linku do www.agnieszkaprzybysz.com/ksiazki Przyciągnij Sukcesy z Pasją poradnik coachingu Agnieszki Przybysz ? pionierki coachingu w Polsce,
za pisemną zgodą po adresem email: Skontaktuj się z nami: tutaj >>

 

Copyright Agnieszka Przybysz

Sprawdź bezpłatnie PDF Prezent - potwierdź teraz mail w poczcie.
W portalu otrzymasz informacje m.in: coaching, rozwój osobisty, szkolenia: sukces, relacje międzyludzkie, motywacja, kompetencje, udzieli ich Profesjonalny Mentor Coach.
Copyright 2005 - nieskończoność Coaching Institute Wszelkie prawa zastrzeżone
COACHING INSTITUTE, skrytka pocztowa 28, 00-950 Warszawa 1 | tel. 888 75 888 1 | email ap [@] coachinginstitute.biz
Polityka prywatności | Regulamin | Program partnerski | Coaching Warszawa | Coaching Kraków | Life coaching | Business Coaching
Coaching relacji | Coaching kariery | Coaching opinie | Szukam Coacha | Życie osobiste
Pliki Cookies są niezbędne do prawidłowego działania tej witryny. Jesli nie akceptujesz ich zapisu opuść ją.