Pytania i odpowiedzi

~~~ Kim jest coach?

Coach (czytaj koucz) z angielskiego w dosłownym tłumaczeniu znaczy trener. Lecz jako zawód inna jest rola tradycyjnego trenera i inna jest rola zawodowego coacha w rozwoju osobistym i zawodowym człowieka.

Zawód coacha wywodzi się ze świata sportu i przeniósł się na sferę rozwoju – samodoskonalenia w połowie lat dziewięćdziesiątych w USA.

Zawód trener czyli z ang coach funkcjonował początkowo w sporcie. Dla porównania bardzo popularny jest coach drużyny piłkarskiej, który motywuje drużynę i doprowadza do zwycięstwa.

Coach jako zawód w znaczeniu rozwoju osobistego i zawodowego motywuje Ciebie, abyś osiągnął te cele, które sobie wyznaczyłeś lub pomaga Tobie wyznaczyć cele i wypracowuje z Tobą narzędzia pomocne na drodze ich realizacji.
Coach jest Twoim partnerem motywującym Ciebie, abyś stał się osobą, jaką pragniesz być i miał życie, jakiego pragniesz – zarówno osobiście jak i zawodowo.

Jest jak osobisty profesjonalny partner, który pomaga Ci zidentyfikować problemy, wyzwania, ustalić cele i zachęcić Ciebie do podjęcia działań oraz uaktywnić Twój pełen potencjał, aby osiągnąć lepsze rezultaty.
Coach doprowadza Klienta do znalezienia własnych rozwiązań w procesie zmian na drodze rozwoju osobistego i zawodowego, towarzysząc Klientowi w tej drodze i aktywując pełen potencjał Klienta.

Mentor – Coach dodatkowo dzieli się z Tobą wcześniej wypracowanymi narzędziami na bazie własnych doświadczeń, na drodze do sukcesu!

~~~ Rola coacha, a rola trenera?

Trenerem nazywa się osobę prowadzącą szkolenie, którego rolą jest głównie transfer wiedzy oraz trenowanie – doskonalenie odpowiednich umiejętności i zachowań uczestników szkolenia np. negocjacji, rozmowy sprzedażowej, organizacji czasu pracy, asertywności itd.
Zawód trenera nie jest jednoznaczny z zawodem coacha, gdyż inna jest rola coacha i trenera.
Rolą coacha jest głównie odkrycie wiedzy w kliencie, jego własnych rozwiązań, jego potencjału oraz motywacja w kierunku zmian i realizacji celów.

~~~ Co to jest coaching?

Definicja coachingu

Profesjonalny Coaching (czytaj kouczing) jest prostą i efektywną formą rozwoju osobistego. Jest to współpraca pomiędzy Coachem, a Klientem indywidualnym lub zespołem, firmą, organizacją, aby osiągnąć rezultaty jakich pragnie Klient zarówno w biznesie jak i życiu osobistym – realizując wyznaczone cele.

~~~ Czym coaching różni się od innych profesji, zawodów? (Opracowanie na podstawie ICF USA)

Słownictwo wykorzystane w tekście poniżej:

Coaching – (czytaj kouczing z ang. coaching)

Coachowany (czytaj kouczowany) – osoba, która podlega procesowi coachingu prowadzonego przez coacha.

Relacja coachingowa – profesjonalna relacja tworzona pomiędzy coachem, a osobą coachowaną.

~ Coaching, a Terapia ?

Terapia – Coaching różni się od terapii w następujący sposób. Po pierwsze coaching jako profesja wspiera osobisty i zawodowy rozwój osoby coachowanej, oparty na indywidualnej decyzji zmiany, aby osiągnąć zamierzony rezultat. Rezultaty te związane są z osobistym i profesjonalnym sukcesem.

Coaching jest skoncentrowany na tym co dzieje się teraz i na przyszłości. Terapia z kolei zajmuje się leczeniem bólu, dysfunkcji i konfliktu w osobie lub w relacjach pomiędzy jedną lub większą ilością osób. Koncentracja jest głównie na rozwiązaniu trudności wynikających z przeszłości, które mają wpływ na stan emocjonalny w danej chwili, poprawieniu ogólnego psychologicznego funkcjonowania, radzenia sobie z sytuacjami w pracy i aktualnym życiu w bardziej zdrowy emocjonalnie sposób. Wynikiem terapii często jest poprawienie stanu emocji i uczuć. Podczas gdy pozytywne uczucia i emocje mogą być naturalnym efektem coachingu, głównym celem jest osiągniecie sprecyzowanych celów w życiu zawodowym lub osobistym osoby coachowanej. W relacji coachingowej nacisk położony jest na działaniu, odpowiedzialności i postępach.

~ Coaching, a Consulting?

Consulting (Konsulting) – Konsultanci mogą być zatrudniani przez osoby indywidualne lub organizacje w celu wydania specjalistycznej ekspertyzy. Podczas gdy consulting jest bardzo szeroki w swoim ujęciu, istnieje przypuszczenie, że konsultant diagnozuje problem, zaleca rozwiązania i czasem wprowadza rozwiązania. W założeniu ogólnym coachingu jest, że osoby indywidualne lub zespoły są w stanie wygenerować własne rozwiązania z pomocą coacha, który zapewnia wsparcie i podejście bardziej odkrywcze.

~ Coaching, a Mentoring?

Mentoring – Mentoring, który może być nazywany prowadzeniem w oparciu o własne doświadczenia lub dzieleniem się doświadczeniami w specyficznych dziedzinach zawodowych lub rozwoju kariery, może być mylony z coachingiem. Chociaż niektórzy coachowie dostarczają mentoring jako część ich coachingu, taki jak mentor – coaching dla nowych Coachów, coachowie nie są typowymi mentorami dla tych osób, dla których prowadzą coaching.

~ Coaching, a Trening? Różnice: Coach, a Trener?

Training – Trening – programy szkoleniowe bazują na uzyskaniu określonych celów szkoleniowych ustalonych przez trenera lub instruktora. Natomiast cele ustalone w trakcie procesu coachingu są sprecyzowane przez osobę coachowaną lub przez zespół prowadzony przez coacha. Trening, szkolenie zakłada z góry przyjętą ścieżkę nauki w zgodzie z planem szkolenia. Coaching natomiast jest mniej linearny bez z góry ustalonego planu zajęć.

Masz pytanie: wypełnij aplikację  ~ zarezerwuj swoją sesję (osobistą lub telefoniczną) dzisiaj, napisz podając kontakt e-mail i telefon do Ciebie: Skontaktuj się z nami: tutaj >>

~~~ Ile czasu trwa coaching?

 

Podróż z coachem trwa od 3 do 6 miesięcy, czasem może trwać nawet dłużej, zależy to od indywidualnych potrzeb osoby coachowanej i ilości celów krótko i długoterminowych, nad którymi pracuje. Z reguły są to sesje – rozmowy coachingowe trwające min 60 minut, minimum 2 maksimum 4 sesje w miesiącu. Coaching może być prowadzony podczas spotkań osobistych tzw. rozmów coachingowych, przez telefon lub w formie coachingu grupowego w trakcie treningów i warsztatów coachingowych stacjonarnych lub telefonicznych.

Coaching prowadzony osobiście ma taką samą skuteczność jak i wartość jak coaching telefoniczny.

~~~ Co to jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy (Business Coaching) polega na wspólnej pracy z coachem w kierunku realizacji celów biznesowych firmy wyznaczonych przez Ciebie jako właściciela biznesu z pomocą profesjonalnego coacha. Skuteczne jest połączenie coachingu biznesowego z Twoim coachingiem osobistym, gdyż ma to bezpośrednie przełożenie na wyniki, kierunek i dynamikę rozwoju Twojej firmy. Sprawdź przykładowe efekty:Potęga wizji.

~~~ Co to jest coaching grupowy?

Coaching grupowy polega na pracy coacha z grupą kilku do kilkunastu osób nad tym samym wyzwaniem. Ten rodzaj coachingu stosowany jest w pracy z grupą ludzi o podobnych
potrzebach np. napięte relacje w środowisku pracy, komunikacja, kreatywność i innowacyjność, rozwiązywanie problemów, Coaching grupowy może być stosowany w ramach jednej firmy, organizacji lub jako zajęcia o charakterze otwartych, podczas których tematem wspólnym może być np. zmiana kariery, pracy lub rozwinięcia własnego biznesu lub relacji z partnerem życiowym oraz inne wspólne dla uczestników tematy. Przykład warsztaty coachingowe dla firm lub warsztaty otwarte dla osób indywidualnych.

~~~ Co to jest coaching zespołowy (team / leadership coaching)?

Coaching zespołowy (team / leadership coaching) polega na pracy coacha z liderem i jego zespołem wykorzystując doświadczenie coacha i aktywny udział członków zespołu w pracy nad konkretnym celem zespołowym np: poprawa efektywności zespołu, osiąganie lepszych rezultatów, podniesienie konkretnych umiejętności członków zespołu, poprawienie sposobu kierowania zespołem przez lidera włączając jego indywidualny coaching np. nabycie umiejętności coachingowych jako lider.

~~~ Jakie są kryteria wyboru właściwego coacha dla Ciebie?

1. Ile płatnych godzin stricte coachingu przeprowadził? (nie konsultacji, nie terapii, nie doradztwa, nie szkolenia)

2. Ilu klientów obsłużył w zakresie coachingu i w ciągu jakiego czasu?

3. Jakie szkoły coachingu ukończył?

Coaching w Polsce jest od niedawna, od kilku lat w prawdziwym wydaniu, mam na myśli w takiej formule jak jest on uczony w zagranicznych szkołach coachingu.

4. Czy coach pracuje w zgodzie z kodeksem etycznym?

5. Sprawdź referencje i opinie innych klientów dostępne najczęściej na stronie internetowej coacha lub w formie pisemnej na spotkaniu.

6. Czy pracuje w zawodzie coacha na pełen etat, czy też jest to jego dodatkowe zajęcie? Jakie jest coacha główne zajęcie?

7. Czy coach przechodził lub przechodzi swój własny proces coachingu?

8. Dodatkowo, jeśli potrzebujesz więcej informacji po spotkaniu z coachem, poproś o możliwość porozmawiania z jednym z klientów.

9. Czy posiada dyplomy-certyfikaty? Są one mile widziane, ale nie wymagane w Polsce, patrz doświadczenie pkt. 1,2, 3 łącznie.

Coach ma być ekspertem w coachingu, a nie w branży, czy zawodzie klienta (to konsultant-doradca powinien być znawcą branży, w której pracuje klient).

10. Dopasowanie na planie wibracji energii, niektórzy nazywają to tzw. „chemią”.

Kryteria wyboru od 1 do 9 mają takie samo znacznie jak kryterium nr 10.

więcej czytaj w artykule: Jak wybrać właściwego coacha dla ciebie? 10 kryteriów wyboru

Masz pytanie: wypełnij aplikację ~ zarezerwuj swoją sesję (osobistą lub telefoniczną) dzisiaj, napisz podając kontakt e-mail i telefon do Ciebie: Skontaktuj się z nami: tutaj >>aplikacja

Rodzaje Coachingu: kariery i osobisty, biznesowy, menedżerski,mentor coaching dla liderów i coachów, relacje i związki

 

Chcesz dodatkowej motywacji do działania? Zapisz się na Tygodniowe Inspiracje? Gratis w oknie Newsletter u góry po prawej stronie! Twoje dane traktowane są jako bardzo poufne!

~~~ Co to znaczy stawiać cele?

Stawiać cele oznacza umiejętność podejmowania decyzji na temat tego co chcielibyśmy mieć, robić lub kim chcielibyśmy być w życiu. Dotyczy to zarówno małych celów takich jak pójście do kina, zakup wymarzonych butów lub wakacji czy też większych celów jak nowa praca, zakup samochodu, domu, czy założenie własnej, wymarzonej firmy. Możemy też zdecydować i wybrać kim chcemy być: przedsiębiorcą, prawnikiem, lekarzem lub innym specjalistą w wybranej dziedzinie i poprzez właściwe sprecyzowanie celu znacznie łatwiej będzie ukierunkować swoje działania i je osiągnąć, gdy już wiemy czego chcemy. Bardzo istotne jest sprecyzowanie właściwie celu wg. określonych zasad tak by był on możliwy do zrealizowania i wspierany przez naszą świadomość i podświadomość.

~~~ Co oznacza kontakt z wewnętrzną mądrością?

Każdy człowiek podejmuje każdego dnia decyzje bazując na logicznym rozumieniu i subiektywnej ocenie sytuacji. Czy to dotyczy wyboru posiłku, czy też wyboru wakacji, czy pracy kieruje się w większym stopiniu logiką niż intuicją. Kontakt z wewnętrzną mądrością to wykorzystanie intuicji w proces podejmowania decyzji i wyborów, które dokonyjemy na każdym kroku w swoim życiu. Włączenie Intuicji do podejmowania decyzji pozwoli nam łatwiej i trafniej dokonywać życiowych i zawodowych wyborów. Ten aspekt nas samych, który jest cząstką każdego z nas – nasza intuicja wie i widzi więcej, to czego nie widzą świadomie nasze oczy. Kierowanie się intuicją przy podejmowaniu decyzji pozwoli nam uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zaoszczędzić czas, na wykonywanie czynności, które nie przynoszą rezultatów, a co najważniejsze ukierunkować całą naszą energię na to co jest dla nas ważne!

~~~ Co to znaczy wellness?

Wellness z angielskiego to nie tylko trend zdrowego żywienia, ćwiczeń relaksujących, wyciszających, zachęcających do dbania o wspaniałą kondycję fizyczną i zdrowie fizyczne. Wellness to także zdrowie mentalne; dostarczanie zdrowego pożywienia mentalnego naszemu umysłowi, pozytywne myślenie, programowanie i działanie, którego efektem jest zdrowy Umysł, Dusza i w rezultacie Ciało.

Chcesz dodatkowej motywacji do działania? Zapisz się na Tygodniowe Inspiracje? Gratis w oknieNewsletter u góry po prawej stronie! Twoje dane traktowane są jako bardzo poufne!

Sprawdź bezpłatnie PDF Prezent - potwierdź teraz mail w poczcie.
W portalu otrzymasz informacje m.in: coaching, rozwój osobisty, szkolenia: sukces, relacje międzyludzkie, motywacja, kompetencje, udzieli ich Profesjonalny Mentor Coach.
Copyright 2005 - nieskończoność Coaching Institute Wszelkie prawa zastrzeżone
COACHING INSTITUTE, skrytka pocztowa 28, 00-950 Warszawa 1 | tel. 888 75 888 1 | email ap [@] coachinginstitute.biz
Polityka prywatności | Regulamin | Program partnerski | Coaching Warszawa | Coaching Kraków | Life coaching | Business Coaching
Coaching relacji | Coaching kariery | Coaching opinie | Szukam Coacha | Życie osobiste
Pliki Cookies są niezbędne do prawidłowego działania tej witryny. Jesli nie akceptujesz ich zapisu opuść ją.