Trener NIE równa się Coach

Prev Next

„Do sukcesu nie dojdziesz perswazją, sukces można przyciągnąć poprzez to jaką osobą się staniesz.” Jim Rohn

(c) Trener nie równa się Coach
Często powstaje mały chaos w umysłach klientów, którym trudno odróżnić kim jest trener, a kim jest coach. Tym bardziej, że z angielskiego w dosłownym tłumaczeniu coach znaczy trener. Często niektóre osoby szczególnie jeśli nie mały nigdy w życiu do czynienia z coachem i nie uczestniczyły w coachingu mylą te pojęcia co jest naturalne lub myślą, że zawód trener równa się zawód coach

Nadszedł czas by zdefiniować różnice.

Zadano mi też nie tak dawno pytanie dlaczego używamy angielskiego słownictwa coach, przecież angielskie nie znaczy lepsze? Odpowiedziałam, że jest to kwestia indywidualnych przekonań i skojarzeń związanych z tym słowem i w ogóle z używaniem terminologii anglojęzycznej w mowie potocznej. Słowo coach i ten zawód wywodzi się z amerykańskiej kultury ze świata sportu i przeniósł się na sferę rozwoju – samodoskonalenia w połowie lat dziewięćdziesiątych w USA.

Zawód trenera czyli z ang coach funkcjonował początkowo w sporcie. Dla porównania bardzo popularny jest coach drużyny piłkarskiej, który motywuje drużynę i doprowadza do zwycięstwa.
Nowy zawód coacha zagościł w Polsce od kilku lat i gdybyśmy jego nazwę przetłumaczyli wprost znaczyłoby trener natomiast jeśli chodzi o funkcje-rolę coacha, a trenera, oba zawody różnią się zasadniczo. Trener przede wszystkim przekazuje wiedzę, szkoli i daje wskazówki, rady i czasem modeluje zachowania. Natomiast coacha rola sensu stricte jest odkryciem potencjału w człowieku między innymi poprzez zadawanie pytań, pomoc klientowi w znalezieniu jego własnych odpowiedzi i rozwiązań, słuchanie, a nie dawanie rad, poleceń.

Czasem zdarza się, że coach pełni obie role, ale najlepiej jak informuje o tym klienta i pyta czy klient życzy sobie tego oraz mówi kiedy w jakiej roli występuje w danej chwili. Sformułowanie trener też jest używane w sporcie w znaczeniu trenera drużyn sportowych, a to nie to samo co zawód coacha w rozwoju osobistym i zawodowym przyjęty w Polsce. Dlatego przyjęta nazwa zawodu Coach nie równa się trener. Czasem też proponuję nazwę kouch lub kouczing dla tych, którzy nie znają angielskiego.

Kim jest coach?

Coach w znaczeniu zawodu w sferze rozwoju osobistego i zawodowego motywuje Ciebie, abyś osiągnął te cele, które sobie wyznaczyłeś lub pomaga Tobie wyznaczyć cele i daje narzędzia pomocne na drodze ich realizacji.
Coach jest Twoim partnerem motywującym Ciebie, abyś stał się osobą, jaką pragniesz być i miał życie, jakiego pragniesz – zarówno osobiście jak i zawodowo. Jest jak osobisty profesjonalny partner, który pomaga Ci zidentyfikować problemy, wyzwania, ustalić cele i zachęcić Ciebie do podjęcia działań, aby osiągnąć lepsze rezultaty.
Coach doprowadza Ciebie do znalezienia własnych rozwiązań w procesie zmian na drodze rozwoju osobistego i zawodowego, towarzysząc Tobie w tej drodze i aktywując pełen Twój potencjał. Rolą coacha jest głównie odkrycie wiedzy w kliencie, jego własnych rozwiązań oraz uaktywnić jego potencjał i zmotywować w kierunku zmian i realizacji celów.

Kim jest trener?

Trenerem nazywa się osobę prowadzącą szkolenie, którego rolą jest głównie transfer wiedzy oraz trenowanie – doskonalenie odpowiednich umiejętności i zachowań uczestników szkolenia np. negocjacji, rozmowy sprzedażowej, zarządzania czasem, asertywności itd.
Zawód trenera nie jest jednoznaczny z zawodem coacha, gdyż inna jest rola coacha i trenera.

Podobieństwa i różnice

Trener
Coach
Przekazuje wiedzę podczas szkolenia
Wydobywa wiedzę w uczestniku warsztatu / coachingu
Cel: transfer wiedzy na szkoleniu i trenowanie umiejętności
Cel: aktywacja potencjału, który jest w uczestniku warsztatu
Realizacja własnych celów trenera i celu sponsora na dane szkolenie
Realizacja wyłącznie celów klienta (osób coachowanych). W przypadkach coachingu korporacyjnego cele osób coachowanych muszą być wspólne – zintegrowane z celami sponsora
Trener nie zawsze jest praktykiem w dziedzinie, którą szkoli
Skuteczny coach jest praktykiem
Trener ponosi większą odpowiedzialność za efekt szkolenia i realizacje celu jak wyżej
Efekt szkolenia zależy od zaangażowania i wzięcia odpowiedzialności za proces przez osoby uczestniczące w coachingu
Głównie mówi i daje wskazówki posługując się wyuczoną wiedzą na dany temat, nie zawsze praktyczną, lecz też teoretyczną w zależności od trenera
Gównie nastawiony jest na aktywne słuchanie, zadawanie wartościowych pytań i obecność w procesie, który przechodzą uczestnicy. Wykorzystuje umiejętności coachingowe takie jak: stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i bezpiecznego środowiska do rozwoju, określenie jasno zasad współpracy, bezpośrednia komunikacja, kreowanie świadomości u osoby coachowanej, intuicja, sporządzenie planu działań, stawianie celów, analiza postępów, wzięcie odpowiedzialności przez coachowanego za rezultaty
Wyznacza zadania i ćwiczenia oraz określa sposób ich wykonania,
Uzgadnia zadania i sposób wykonania ćwiczeń z uczestnikami coachingu
Ćwiczenia te mają za zadanie pomóc w nauczeniu się zagadnień związanych z tematyką szkolenia np. negocjacji, technik sprzedaży, obsługi klienta etc.
Ćwiczenia mają za zadanie podniesienie świadomości, zobaczenie realnej sytuacji, w której znajduje się uczestnik warsztatu, podjęcie dalszych decyzji, zmobilizowanie do dalszych działań w kierunku realizacji celu
Głównym narzędziem podczas szkolenia są wiedza i odpowiedzi na pytania uczestników
Głównym narzędziem podczas warsztatu są pytania zadawane uczestnikom i doświadczenie ćwiczeń, różnorodnych narzędzi rozwojowych
Modeluje określone zachowania pożądane do prawidłowego wykonania ćwiczeń i przyswojenia materiału szkolenia, aby pokazać sposób prawidłowego wykonania zadań.
Zdania raczej odtwórcze wg określonego schematu i prawidłowości ich wykonania; poddane ocenie
Modeluje zachowania coacha, pokazując model rozmowy coachingowej głównie podczas szkoleń umiejętności coachingowych .
Większa swoboda i kreatywność uczestnika przy wykonaniu zadań/ćwiczeń
Udziela feedback (informację zwrotną) z intencją pokazania mocnych i słabych stron w zachowaniu ? postawie uczestnika, bardziej analityczne podejście
Udziela feedback (informację zwrotną) z intencją odkrycia obszarów do rozwoju i uwolnienia pełnego potencjału, aby zmotywować do dalszego rozwoju
Uczy i instruuje (podaje instrukcje)
Inspiruje i motywuje
Daje wskazówki, rady, polecenia, gotowe rozwiązania, aby pomóc uczestnikom w rozwiązaniu ich problemów, wyzwań i nabyciu określonych umiejętności
Zachęca do znalezienia własnych rozwiązań ufając, że uczestnik warsztatu ma w sobie wszelkie zasoby i jest kreatywny, kompletny w znaczeniu, że niczego mu nie brakuje, cała wiedza, by poradzić sobie z danym problemem lub wyzwaniem jest już w nim samym

Publikacja ta ma za zadanie pokazać kto jest kim w znaczeniu pełnionych ról, bez wartościowania, która rola jest lepsza, klient sam wybiera czy potrzebuje warsztat – coaching czy szkolenie z trenerem.

Chcesz wiedzieć więcej: możesz sprawdzić: warsztat otwarty : Kariera z Pasją, znany od 2005r. nazwą: Jak osiągnąć sukces osobisty i zawodowy. Aktualne programy tutaj >>>Trener NIE równa się Coach

Pobierz pdf


Agnieszka Przybysz
pionierka coachingu
Profesjonalny Coach?
(c) Coaching Institute Europe, źródło Przyciągnij Sukcesy z Pasją
07.09.2009 Wszelkie prawa zastrzeżone

 

 


Jeśli nie korzystałeś do tej pory z Tygodniowych Inspiracji? zapraszam do dodatkowej motywacji do działania.
Zapisz się Gratis w stopce strony Twoje dane traktowane są jako bardzo poufne! 7 sesji online Gratis; coaching w Twoim domu plus Prezent.

Posted on 6 września 2008

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rating*

Sprawdź bezpłatnie PDF Prezent - potwierdź teraz mail w poczcie.
W portalu otrzymasz informacje m.in: coaching, rozwój osobisty, szkolenia: sukces, relacje międzyludzkie, motywacja, kompetencje, udzieli ich Profesjonalny Mentor Coach.
Copyright 2005 - nieskończoność Coaching Institute Wszelkie prawa zastrzeżone
COACHING INSTITUTE, skrytka pocztowa 28, 00-950 Warszawa 1 | tel. 888 75 888 1 | email ap [@] coachinginstitute.biz
Polityka prywatności | Regulamin | Program partnerski | Coaching Warszawa | Coaching Kraków | Life coaching | Business Coaching
Coaching relacji | Coaching kariery | Coaching opinie | Szukam Coacha | Życie osobiste
Pliki Cookies są niezbędne do prawidłowego działania tej witryny. Jesli nie akceptujesz ich zapisu opuść ją.