Skuteczność coachingu. Nie tylko dla analityków!

Prev Next

Dlaczego coaching?

Poniższe informacje pozwolą zapoznać się z tym dlaczego osoby indywidualne i organizacje inwestują w coaching. Jasne jest, że profesjonalny coaching będzie zajmował ważne miejsce w życiu korporacji. Wiele czołowych korporacji, które już znamy korzystało z coachów wspomagając w ten sposób skuteczność członków zarządu i menedżerów.

Najczęstsze powody stosowania coachingu w organizacjach to:

 • chęć, aby ludzie wzięli osobistą odpowiedzialność za swój rozwój,
 • szybko rozwijające się środowisko biznesowe,
 • niskie wyniki traktowane są jako koszt finansowy,
 • popularny mechanizm rozwoju w nowoczesnej organizacji,
 • coaching wspiera inne działania w zakresie nauki i rozwoju,
 • pracownicy wymagają różnych mechanizmów wsparcia,
 • poprawienie decyzyjności kadry zarządzającej wyższego szczebla,
 • rozmowy coachingowe są krótkie, skoncentrowane i terminowe.

Jaka jest skuteczność coachingu?

Development Dimensions International przeprowadziło naukowe badania na temat tego jaki wpływ ma coaching na osoby korzystające z niego?

 • 46 % ankietowanych, korzystających z coachingu: stwierdziła, że coaching ma wspaniały wpływ.
 • 45% respondentów, korzystających z coachingu: stwierdziła, że coaching ma umiarkowany wpływ.
 • 8% respondentów, korzystających z coachingu: stwierdziła, że coaching ma mały wpływ.
 • 1% respondentów, korzystających z coachingu: stwierdziła, że coaching ma niewielki wpływ.

Reasumując zatem 91% osób korzystających z coachingu stwierdziła, że coaching miał znaczący wpływ na ich życie.

Z moich doświadczeń z klientami mogę potwierdzić bardzo wysoką skuteczność coachingu, która w wielu przypadkach jest 100 %, a nawet w opinii osób coachowanych przewyższa ich oczekiwania.

Jaki jest Zwrot z inwestycji?

Choć niewiele jest badań na temat efektywności coachingu. Nie ma wątpliwości, że coaching poprawia efektywność w organizacji i przyspiesza proces uczenia się. Według informacji podanych przez Arthura Shirk CTI ” Badania przeprowadzone przez Right Management Consultants z siedzibą w Philadelphia odkryły zwrot z inwestycji w dolarach amerykańskich wydanych na coaching menedżerski (executive coaching) prawie 600%. Menedżerowie zaangażowani w coaching odnotowali wzrost w efektywności, poprawieniu relacji z bezpośrednimi podwładnymi i kolegami oraz większą satysfakcję z pracy (Bolch 2001). Badania przeprowadzone przez Metrix Global na temat coachingu wśród firm z listy Fortune 500 odkryły 529% zwrotu z inwestycji z coachingu plus wiele niematerialnych korzyści (Wilson 2004)”.

Na podstawie intensywnych badań przeprowadzonych przez Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) w 2005 następujące dane zostały ujawnione:

Powody, dla których firmy inwestują w coaching:

 • poprawienie indywidualnych wyników – 78 %
 • radzenie sobie ze słabymi wynikami – 30%
 • poprawienie wydajności – 28%
 • planowanie kariery i rozwoju osobistego -27%
 • rozwijanie przyszłych pracowników wyższego szczebla – 26%
 • utrzymanie klimatu kontynuacji uczenia się – poniżej 25%
 • motywowanie pracowników – poniżej 25%
 • przyspieszenie zmian organizacyjnych – poniżej 25%
 • poprawienie zatrzymywania pracowników – poniżej 25%
 • zmniejszenie kosztów wysyłania pracowników na zewnętrzne kursy – poniżej 25%
 • pomoc w utrzymaniu równowagi między życiem rodzinnym, a pracą – poniżej 25%
 • zaspokojenie zapotrzebowania na coaching ze strony pracowników – poniżej 25%

Badania wykazały również, że

 • 84% respondentów odnotowało, że coaching prowadzony przez bezpośrednich menedżerów był efektywny lub bardzo efektywny.
 • 92% respondentów odnotowało, że coaching prowadzony przez zewnętrznych coachów był efektywny lub bardzo efektywny.
 • 74% respondentów odnotowało, że nastąpi wzrost zastosowania coachingu przez menedżerów w następnych kilku latach ( 25% powiedziało, że pozostanie na takim samym poziomie)
 • 36% respondentów odnotowało, że wzrośnie zapotrzebowanie na coaching przez zewnętrznych coachów w następnych kilku latach (51% powiedziało, że zostanie na takim samym poziomie)

Powyżej przedstawiono biznesowe powody, dla których warto wprowadzać coaching w organizacjach i firmach.

Coaching Menedżerski (executive coaching) oraz coaching biznesowy (Business Coaching) prowadzony jest po zidentyfikowaniu potrzeby coachingu dla członków zarządu, dyrektorów, liderów, menedżerów, członków zespołu sprzedaży, a także wybranych specjalistów w zależności od struktury organizacji.
Kiedy wybrać coaching?
Coaching jest lepszym wyborem w przypadku następujących obszarów:

 • poczucie własnej wartości, przekonania, hierarchia wartości, cele,
  podejmowanie wyzwań,
 • świadomość mocnych stron i ograniczeń,
 • coaching dla liderów wyższego szczebla zarządzania,
 • motywacja zewnętrzna pracowników działów sprzedaży i marketingu,
 • trudne relacje w środowisku pracy,
 • rozwiązywanie konfliktów dotyczących kariery, pracy, sytuacji osobistych, Najlepszy Menedżer to Coach, Mentor i Lider-Menedżer w jednej osobie łączący te role i odpowiedzialność.

Jakim menedżerem, liderem Ty jesteś?
Bardzo dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego artykułu!

Zapraszam sprawdź sam korzyści dla Ciebie z sesji profesjonalnego coachingu i jak możemy pomóc też Tobie: umów rozmowę coachingową.
Wypełnij fromularz tutaj:kontakt~ zarezewuj swoją sesję telefoniczną dzisiaj. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 


Jeśli jeszcze nie korzystałeś z Tygodniowych Zawodowych Inspiracji? zapraszam do dodatkowej motywacji do działania.
Zapisz się Gratis w stopce strony. Twoje dane traktowane są jako bardzo poufne!


7 sesji online Gratis; coaching w Twoim domu, cele zawodowe
Copyright Agnieszka Przybysz, Coaching Institute

Artykuł Nie może być powielany bez pisemnej zgody autorki, zapytaj o pisemną zgodę kontakt >>>

Posted on 31 stycznia 2008

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rating*

Sprawdź bezpłatnie PDF Prezent - potwierdź teraz mail w poczcie.
W portalu otrzymasz informacje m.in: coaching, rozwój osobisty, szkolenia: sukces, relacje międzyludzkie, motywacja, kompetencje, udzieli ich Profesjonalny Mentor Coach.
Copyright 2005 - nieskończoność Coaching Institute Wszelkie prawa zastrzeżone
COACHING INSTITUTE, skrytka pocztowa 28, 00-950 Warszawa 1 | tel. 888 75 888 1 | email ap [@] coachinginstitute.biz
Polityka prywatności | Regulamin | Program partnerski | Coaching Warszawa | Coaching Kraków | Life coaching | Business Coaching
Coaching relacji | Coaching kariery | Coaching opinie | Szukam Coacha | Życie osobiste
Pliki Cookies są niezbędne do prawidłowego działania tej witryny. Jesli nie akceptujesz ich zapisu opuść ją.